Online Dictionary
Definition of " 請隨便一點,就像在自己家一樣。 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
請隨便一點,就像在自己家一樣。 {qing3 sui2 bian4 yi4 dian3, jiu4 xiang4 zai4 zi4 ji3 jia1 yi2 yang4}
  • {PHR} home: Make yourself at home.