Online Dictionary
Definition of " 惡作劇的 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
惡作劇的 {e4 zuo4 ju4 de5}
  • {A} puckish
惡作劇的小妖精 {e4 zuo4 ju4 de5 xiao3 yao1 jing1}
  • {N} puck