Online Dictionary
Definition of " 帳 " in Chinese (Trad.) English Dictionary
Results
{zhang4}
 • {N} account, credit, curtain, debt, mosquito net, tent
支票帳戶 {zhi1 piao4 zhang4 hu4}
 • {N} account: checking account
欠帳 {qian4 zhang4}
 • {N} arrears, bill due, outstanding accounts
他們將支付帳單。 {ta1 men5 jiang1 zhi1 fu4 zhang4 dan1}
 • {PHR} bill: They will pay the bill.
交帳 {jiao1 zhang4}
 • {V} account for, hand over the accounts
你的帳戶上沒有錢。 {ni3 de5 zhang4 hu4 shang4 mei2 you3 qian2}
 • {PHR} account: You have no money on your account.
我能有一張分列的帳單嗎? {wo3 neng2 you3 yi4 zhang1 fen1 lie4 de5 zhang4 dan1 ma5}
 • {PHR} bill: Can I have an itemized bill?
我能看看帳單嗎? {wo3 neng2 kan4 kan5 zhang4 dan1 ma5}
 • {PHR} bill: Could I see the bill?
我想要開個帳戶。 {wo3 xiang3 yao4 kai1 ge5 zhang4 hu4}
 • {PHR} account: I would like to open an account.
把它記在我的帳單上。 {ba3 ta1 ji4 zai4 wo3 de5 zhang4 dan1 shang4}
 • {PHR} bill: Put it on my bill, please.
放一個帳篷多少錢? {fang4 yi2 ge5 zhang4 peng2 duo1 shao3 qian2}
 • {PHR} tent: What is the charge for a tent?
能把帳單給我嗎? {neng2 ba3 zhang4 dan1 gei3 wo3 ma5}
 • {PHR} bill: May I have the bill?
蚊帳 {wen2 zhang4}
 • {N} mosquito bar, mosquito net
記帳 {ji4 zhang4}
 • {V} account: keep accounts, charge
記帳員 {ji4 zhang4 yuan2}
 • {N} bookkeeper
財產明細帳 {cai2 chan3 ming4 xi4 zhang4}
 • {N} property ledger
帳子 {zhang4 zi5}
 • {N} bed curtain, mosquito net
帳戶 {zhang4 hu4}
 • {N} account
帳目 {zhang4 mu4}
 • {N} item: items of an account
帳帘 {zhang4 lian2}
 • {N} drapery
帳房 {zhang4 fang2}
 • {N} accountant, office: accountant's office
帳單 {zhang4 dan1}
 • {N} bill, check
帳單中不包括國際電話。 {zhang4 dan1 zhong1 bu4 bao1 kuo4 guo2 ji4 dian4 hua4}
 • {PHR} include: International calls are not included in the bill.
帳單中包括國際電話。 {zhang4 dan1 zhong1 bao1 kuo4 guo2 ji4 dian4 hua4}
 • {PHR} include: International calls are included in the bill.
帳單包括服務費嗎? {zhang4 dan1 bao1 kuo4 fu2 wu4 fei4 ma5}
 • {PHR} include: Does the bill include the service charge?
帳單有錯。 {zhang4 dan1 you3 cuo4}
 • {PHR} bill: Isn't there a mistake in the bill?
帳號 {zhang4 hao4}
 • {N} account number
帳篷 {zhang4 peng5}
 • {N} tent, wigwam
帳簿 {zhang4 bu4}
 • {N} account book
您有地方放帳篷嗎? {nin2 you3 di4 fang5 fang4 zhang4 peng2 ma5}
 • {PHR} tent: Do you have space for a tent?
您能給我帳單嗎? {nin2 neng2 gei3 wo3 zhang4 dan1 ma5}
 • {PHR} bill: Could I have the bill, please?
混帳! {hun4 zhang4}
 • {INTRJ} bastard!, scoundrel!